TERMINAL TIPO OLHAL 9.5x0.8mm DOURADO 284455 - MXT

TERMINAL TIPO OLHAL 9.5x0.8mm DOURADO 284455 - MXT

SKU: 041904011