CAPACITOR ACV 25UF 250V 50/60HZ 551427 - MXT

CAPACITOR ACV 25UF 250V 50/60HZ 551427 - MXT

SKU: 030201010