CAPACITOR ACV 18UF 250V 50/60HZ 554844 - TOZZ

CAPACITOR ACV 18UF 250V 50/60HZ 554844 - TOZZ

SKU: 030201005