CAPACITOR ACV 16UF 250V 50/60HZ 551422 - MXT

CAPACITOR ACV 16UF 250V 50/60HZ 551422 - MXT

SKU: 030201003