CAPACITOR ACV 07UF 250V 50/60HZ 551443 - MXT

CAPACITOR ACV 07UF 250V 50/60HZ 551443 - MXT

SKU: 030201036