CAPACITOR ACV 05UF 250V 50/60HZ 555453 - TOZZ

CAPACITOR ACV 05UF 250V 50/60HZ 555453 - TOZZ

SKU: 030201030