CAPACITOR ACV 03UF + 07UF 250V 50/60HZ 551435 - MXT

CAPACITOR ACV 03UF + 07UF 250V 50/60HZ 551435 - MXT

SKU: 030201020